Kullanım Koşulları


Gizlilik Kuralları, Site Kullanım Şartları ve İletişimler ile Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme

Gizlilik Kurallarımız gereğince Şirketimiz hepsinegel ticaret Limited Şirketi ve (www.hepsinegel.com) web sitesi ve mobil uygulamasında üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve kullanımı, site ve mobil aplikasyon kullanım şartları, ticari elektronik iletişimler ve ilgili diğer hususlarda aşağıda esasları belirtilen esaslar geçerlidir.  

Şirketimizin web sitesine (www.hepsinegel.com) girmeniz veya bu web sitesinde (www.hepsinegel.com) herhangi bir bilgiyi kullanmanız burada işbu esasları kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

Şirketimiz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden ve ilgili diğer mevzuatlardan doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla veri toplamakta ve kullanmaktadır. Bu doğrultuda toplanılan kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlar esas alınmaktadır. 

Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, TC Kimlik numarası ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgilerinizi size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sizlerden talep etmektedir. Kişisel verileriniz hiçbir suretle burada belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak olup ilgili tedbirler alınmak kaydıyla işlenecek ve saklanacaktır.

Şirketimizin ilgili mevzuatlar gereğince verilerinizi güncel ve doğru tutma yükümlülüğü kapsamında sizlerin Şirketimiz ile doğru ve güncel verileri paylaşmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda Şirketimiz ile web sitemiz (www.hepsinegel.com) üzerinde paylaşılmış olan iletişim kanalları veya info@hepsinegel.com mail adresinden ulaşabilir veya web sitelerindeki üyelik hesaplarınızda kendi düzeltmelerinizi yapabilirsiniz.

Şirketimiz web sitesi (www.hepsinegel.com) sizlerden topladığı bilgileri, onayınız olmadan, hiçbir suretle 3.kişilerle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle veya ticari amaçla kullanmamakta, satmamakta veya bunlardan menfaat elde etmemektedir. 

Web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapılan tüm kredi kartı veya banka kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak siz ile ilgili banka, finansal kuruluş veya benzeri kart kurum ve kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilecektir. Kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz veya şifreleriniz ve ilgili diğer gizli bilgileriniz Şirketimiz veya diğer müşterilerimiz tarafından görülemez, kaydedilemez, değiştirilemez veya görüntülenemez ve Şirketimiz veya tarafımıza hizmet veren kurum ve kuruluşların sunucularında tutulmamaktadır. 

Şirketimiz ilgili mevzuatların izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 3.kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Bu doğrultuda kişisel bilgileriniz aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan haklı ve hukuki amaçlar doğrultusunda kullanılabilecektir. 

Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek ve iletişim bilgileri ve ilgili diğer bilgileri kaydetmek, 

Şirketimiz haklarını korumak, 

Sizlerle akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile sizlerele iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve işbu sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, 

Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak, müşterilerimizin alışkanlıklarını ve tercihlerini göz önünde bulundurarak ilgilenebileceği ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve kampanyaları aktarmak,

Müşteri memnuniyetini artırmak, alışveriş yapan müşterilerimizi analiz etmek ve müşteri portföyünü belirlemek, çeşitli pazarlama, promosyon, kampanya ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek,

Müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

İlgili mevzuatlar kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek. 

Kişisel Verilerinizin Korunması 

Kişisel verileriniz Şirketimiz web sitesi ve mobil uygulamasında (www.hepsinegel.com) genel onay ve kabul gören Güvenli Soket Katmanı (SSL) kullanarak alınmakta ve izninize istinaden yine aynı güvenli ortam üzerinden paylaşılmaktadır. İzninize istinaden 3.kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda tüm hukuki tedbirler alınmaktadır. Ancak Şirketimiz kişisel verileri alan 3.kişilerin veri koruma politikalarından ve 3.kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden hiçbir suretle sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız fiziksel server ve/veya  bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalararası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz  ilgili mevzuatlar uyarınca her türlü ürün ve hizmetlerimize ilişkin siz müşterilerimizi tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler ticari elektronik iletiler gönderilebilir. 

Müşterilerimiz diledikleri zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin kişisel verilerinin kullanımı ve işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Şirketimiz kendisine ulaşan açık bildirime göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur, ancak belirtmek gerekir ki ilgili mevzuatlar gereğince mümkün ve gerekli işlem ve iletişimler devam edebilir. Talebiniz üzerine ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileriniz, veri kayıt sisteminden silinir veya kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. 

Şirketimize kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında her zaman başvurabilir ve bilgi alabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve taleplerinize ilişkin ilgili mevzuatlar kapsamında olumlu veya gerekçelendirilerek olumsuz geri dönüş yapılacaktır. 

Çerezler 

Çerezler internet tarayıcınıza veya sabit diskinize gönderilen bilgi toplayan küçük metin dosyalarıdır. Bu bilgilerle tercihlerinizle ilgili size özel kampanya, reklam, tanıtım ve promosyonlar sunar. Şirketimiz, web sitesindeki (www.hepsinegel.com) “çerezler” yoluyla site üzerindeki kullanımınız sırasındaki ziyaretçi hareket, davranış ve tercihleriniz analiz edilmektedir. Bu doğrultuda ilgili mevzuatlarda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgileriniz toplanacak, işlenecek, 3.kişilerle paylaşılacak ve ilgili tedbirleri alınarak güvenli olarak saklanacaktır. 

Şirketimiz web sitesi (www.hepsinegel.com) çeşitli yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir veya 3.kişilerden alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. 

Şirketimiz arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde size özel reklamlar sunabilmek için çerezleri kullanarak reklam teknolojisini devreye sokabilir. Bu doğrultuda tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. 

Site'nin mobil versiyonu veya akıllı cihazlardaki aplikasyonunun kullanıldığı hallerde Üyeler’e ait her türlü kişisel olan veya olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise uygun teknik yöntemler ile alınabilir şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir veya aktarılabilir. 

Tarayıcınız üzerinden kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz web sitesinin veya mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. 

Şirketimiz web sitesi (www.hepsinegel.com)  mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde Üyelerin şirketimizin offline mağazaları ve bayilerinde mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, belirtilen çerçevede anılan şirketler ve kuruluşlarca yurt içinde ve/veya dışında işlenebilir, aktarılabilir. Veri işlenmesi sonucu elde edilen sonuçlar sadece Kurumahmutoğlu Tekstil Konfeksiyon Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bağlı markalarında (Bonavita) fiziki ve e-mağazalarındaki müşteri deneyimini iyileştirmek, promosyonel önerilerde bulunmak, kişiye özel kampanya ve ürün önerilerinin iletişiminde kullanılır. 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Şirketimiz web sitesinin genel görünüm, dizayn ile tüm bilgi, resim, Bonavita markası, (www.hepsinegel.com) alan adı, internet sitesinin bütünü veya bir kısmı, logo, ikon, sözlü, yazılı, dijital, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil herhangi bir format veya haldeki tüm bilgi ve veriler ve bunlara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve ilgili diğer tüm haklar Şirketimiz’in malı ve mülkiyetinde olup tüm hakları münhasıran Şirketimiz’e aittir. Şirketimiz’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. 

Sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Şirketimizin web sitesinin (www.hepsinegel.com) veya web sitesindeki (www.hepsinegel.com) bilgilerin ve diğer verilerin programların kullanılması sebebiyle ortaya çıkabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlar dahil olmak üzere hiçbir zarar ve kar kaybından Şirketimiz sorumlu değildir. Bu hallerde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirketimiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

Şirketimiz izin vererek paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi tarafınıza çeşitli avantajları sunulabilmek ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapmak ve diğer iletişim mesajlarının göndermek amacıyla toplayabilir, saklayabilir, işleyebilir, kullanabilir. 

Şirketimiz burada belirtilen esaslara veya web sitesi (www.hepsinegel.com) sunulan bilgilere ilişkin her zaman değişiklik yapabilir. Bahse konu değişiklikler ile ilgili bilgilendirme web sitesi (www.hepsinegel.com) üzerinden yapılacak olup yayınlanmasından itibaren geçerlilik arz edecektir. Bu halde değişikliğe binaen üye/müşteriler diledikleri güncellemeyi yapabilir. 

hepsinegel.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir.
Bu içeriğin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından hepsinegel.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için ilan sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.